lørdag 27. april 2013Du kan lese hele boken gratis via denne linken:
http://vidargolden.blogspot.no/
Men for og få utbytte bør du "skumme" over denne siden først.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flere menn ber om hjelp!

Les artikkel her: Flere menn ber om hjelp!---------------------------------------------------------------

torsdag 18. april 2013

Partnervold.del 2

Ekko Nrk 18.4.13
Hvis dama du er gift med - kjæresten din - slår deg - fiker til deg, sparker, skjeller deg ut - hva gjør du da? Som mann, holder du sannsynligvis munn om det. Selv om man er stor og sterk, så er det ikke bare å ta igjen. Nå oppsøker flere menn krisesentere rundt i landet fordi de ikke orker mer vold og trakassering. Noen damer er sinte og voldelige du skal straks få møte en som hjelper dem å slutte å slå.

http://nl.nrk.no/podkast/aps/20062/nrk_ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprogram_2013-0418-1222_6350188473.mp3

fredag 12. april 2013

Partnervold del 1.

Hør EKKO her om kjærestevold.


Her legger jeg ut noen linker til intervjuer etc om kjærestevold.

Begynner idag med denne som gikk på Nrk 12.4.13 i programmet Ekko.

Klikk link og hør. (ca 30 min)


Den svenske forfatteren og foredragsholderen Glenn Forrestgate (45) ble utsatt for psykisk og fysisk vold av sin samboer i flere år og er en av de få som har vært åpen om situasjonen. I 2010 utga han boken «När mardrömmen ble sann». Forrestgates budskap er at bruken av fysisk og psykisk vold ikke er forbeholdt menn.

- Det finnes manipulerende mennesker overalt, dette har ikke noe å gjøre med hvilket kjønn man er.

Det som gjør at slik undertrykking av menn er mindre synlig er at det fremdeles er såpass tabubelagt. Det er ikke er «mannlig» å innrømme at man blir undertrykt av en kvinne, sier Forrestgate.

Forrestgate har i sin bok beskrevet hvordan den tidligere kjæresten mishandlet ham fysisk med slag og spark, og han problematiserer tanken om at menn bare kan slå tilbake. Han mener Norge er kommet mye lenger enn Sverige når det gjelder åpenhet, og mener politikken legger større vekt på å få problemet fram i lyset enn tilfellet er i Sverige.http://nl.nrk.no/podkast/aps/20062/nrk_ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprogram_2013-0412-0118_6350136958.mp3

mandag 25. februar 2013


http://www.klikk.no/helse/dinkropp/samliv/article813105.ece
Artikkel i Klikk.no 24.02.2013

Klikk.no


VOLD MOT MENN:

Derfor bagatelliseres vold mot menn

Kvinner som slår, har nesten alltid drevet psykisk vold først.

style='orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px' v:shapes="_x0000_i1025">
Publisert 24.02.2013


«Jeg visste ikke da at jeg selv utsatte meg for noe som skulle straffe meg på en slik måte at jeg aldri vil glemme. Spor og arr i sjelen som aldri vil leges, en smerte som aldri vil forlate meg, som jeg må bære med meg for hver dag jeg lever og som for alltid vil prege mitt forhold til det andre kjønn.»
Slik oppsummerer Vidar Golden (57) sin historie om å bli utsatt for vold fra kvinnen i sitt liv, i hovedsak psykisk vold, men også til dels seksuell vold.

Systemet stoppet opp

Det var likevel de verbale piskeslagene som var verst, et psykisk misbruk som til slutt endte med fysiske plager.
- Jeg fikk en indirekte beskjed av legen om å komme meg bort, da han spurte om alt var bra hjemme fordi systemet mitt hadde stoppet opp grunnet psykiske spenninger i kroppen. Da jeg fortalte at det ikke var helt bra, rådet han meg til å gjøre noe med situasjonen. Det var en vekker, sier Golden, forfatteren av boken Kvinnen. Når det unaturlige blir naturlig(Bokforlaget Publica, desember 2012).

Trakk for gardinene

Han forteller også om en vanskelig bokprosess.
- Det gikk noen tørkeruller og jeg så ikke tastaturet for tårer, alt skulle gjenoppleves. Da jeg begynte å redigere gikk det imidlertid litt bedre, men da jeg fikk forlag og prosessen satte i gang, da følte jeg litt angst, trakk for gardinene og muret meg inne, sier mannen bak Norges første personlige beretning om partnervold mot menn.

Mest psykisk vold

Selv om det er gjort lite forskning på menn som opplever fysisk og psykisk vold fra sin egen partner, antar forskere og fagfolk at flere tusen menn lever under slike forhold i Norge.

- Når det gjelder partnervold mot menn er det mest psykisk vold det er snakk om, eller at menn selv bagatelliserer den fysiske volden de blir utsatt for fordi de ikke anser den som farlig, sier mannsforsker Jørgen Lorentzen ved Senter for kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.
- Men det betyr ikke at kvinner ikke slår, for det gjør de også. Den psykiske volden er uansett den verste, uavhengig av kjønn, fordi den setter dypest spor. Og er det vold der, er det alltid psykisk vold - det andre kommer bare i tillegg, sier krisesenterleder Miriam Rasch ved krisesenteret i Hønefoss.
Hun baserer seg på erfaringer senteret har gjort etter at Krisesenterloven krevde samme tilbud til kvinner og menn i 2010.

Vold mot menn kan være dødelig

Løvland, som er i kontakt med flere hundre voldsutsatte menn, bruker bevisst ordet vold, et begrep som favner både psykisk, fysisk, seksuell, materiell og latent vold.
Slik blir vold og mishandling enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, og får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller få personen til å slutte å gjøre noe den vil.
- Selv om den groveste fysiske volden ikke forekommer like mye blant menn så kan det for den mannen som utsettes for det, være dødelig. Vi snakker dessuten om kort- og langsiktige konsekvenser av vold og de langsiktige konsekvensene av vold kan være akkurat de samme for menn som for kvinner, sier Løvland.

Selvmordstanker vanlig

Noen reaksjoner som kan være særlig fremtredende hos menn utsatt for vold er selvmordstanker, en redsel for å sprekke og ta igjen, en redsel for ikke å bli trodd og skam, tap av selvfølelse og selvtillit som mann. Isolasjon og depresjon er andre konsekvenser.
- En betydelig andel av de mennene som har vært utsatt for partnervold,har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv etter at volden hadde vart en stund. Grunnene til at de ønsket å dø var forskjellige, men allikevel knyttet til volden, sier Løvland.

Får spiseproblemer

Han nevner faktorer som tapet av kontakt med egne barn, tapet av kontakt med egne foreldre, tap av selvbilde, tap av et godt liv og tanker som «jeg kommer meg aldri ut av dette allikevel».
En del menn har også beskrevet fysiske eller atferdsmessige plager som spiseproblemer, søvnproblemer, magesmerter, stiv nakke, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer også videre.
- Disse er det vanskelig å vite årsaken til 100 prosent, men som meget vel kan skyldes å ha levd i et forhold der de har vært utsatt for vold, sier han.

Psykisk vold svekker livskvaliteten

Psykisk vold er en viktig del av voldsbegrepet, og vold begynner ofte med det også, bekrefter fagpersonene.
- Det er viktig å ta den psykiske volden alvorlig for begynner man å miste selvverdet bør man ta affære ganske fort, sier Lorentzen.
Man bør selvsagt først se om det er mulig å endre på strukturen i parforholdet. Men er det ikke det, anbefales disse mennene å komme seg ut så fort som mulig.

Volden har sin egen logikk

- Vold er svært ofte eskalerende og volden har sin egen logikk hvor det kan øke både i omfang og hyppighet. Det blir verre fordi du føler deg mindre og mindre og dårligere og dårligere – du blir mer tilgjengelig for trakassering på et vis. Blir man utsatt for dette over tid går det utover identiteten, hvordan man har det og livskvaliteten rett og slett. Det svekker livskvaliteten dramatisk, sier Lorentzen.
Han påpeker at dette er noe både menn og kvinner kan bli utsatt for i like stor grad.

Partnervolden er ganske lik

Partnervolden mot kvinner og menn er ganske lik, med unntak av den svært alvorlige fysiske volden, som oftere rammer kvinner.
- Det dreier seg også ofte om ting som kunne gått veldig galt, men som ikke gjorde det der og da. Som han som nesten ble satt fyr på, han som ble dyttet ned en trapp, som ble brukt kniv mot eller som fikk en tung stekepanne i hodet., sier kulturviter og professor Tove Ingebjørg Fjell som holder på med forskningsprosjektetÅ gå på nåler hele tiden, om voldsutsatte menn.
- Men sånn som jeg vurderer volden så skiller partnervold mot menn seg fra partnervold mot kvinner, i at den er relativt mild sett i forhold. Kvinners vold mot menn kan oftere handle om både drap og alvorlige skader som absolutt krever medisinsk behandling, forklarer hun.

Dødelig utgang

Hun forteller også at en av mennene hun snakket med, på et tidspunkt var så fortvilet at han lurte på om han skulle ta livet av seg.
- Så sånn sett vil denne volden, selv om den ikke er veldig fysisk, men fordi den pågår over så lang tid og er intens, kunne føre til selvmord i enkelte tilfeller, sier Fjell.


Fakta

NIBR-rapporten fra 2005 viser at:
2 prosent menn og 9 prosent kvinner årlig oppga å ha vært utsatt for partnervold med stort skadepotensiale:
·                       Truet med vold
·                       Hindret i å bevege seg fritt
·                       Slått med flat hånd
·                       Kastet en hard gjenstand mot
·                       Slått med knyttet hånd, en gjenstand eller sparket
·                       Tatt kvelertak eller forsøkt å kvele
·                       Brukt kniv eller våpen mot
·                       Banket hodet mot gulv eller gjenstand
·                       Forsøkt tvunget til sex
·                       Opptrådt voldsomt på annen måte
Kontrollstrategier (partner er sjalu, vil ikke at jeg snakker med andre osv.) er også viktige, da kontrollstrategier av mange karakteriseres som psykisk vold og ofte inngår som en del av voldsrepertoaret.
Kilde: Reform ressurssenter for menn


Vold mot menn
I Norge og mange andre land har vi hatt tradisjon for først og fremst å se kvinner som utsettes for vold. Fra syttitallet og opp til i dag har synliggjøring og kamp mot vold mot kvinner vært en av de viktigste oppgavene for kvinnebevegelsen. Etableringen av krisesentrene samt gjennomslaget for en tydelig og ekspansiv offentlig politikk når det gjelder å bekjempe vold i nære relasjoner, er noen av bevegelsens viktigste seire. I dagens situasjon der man langt på vei har lykkes i å etablere holdninger som ikke tolererer vold i nære relasjoner, er det viktig å utvide perspektivet. Å bekjempe vold bør ikke lenger være forbeholdt de som utkjemper kjønnskamp. I stedet er det nødvendig å se at vold i nære relasjoner går begge veier og rammer begge kjønn.

Nettsider og telefonnumre:
www.norskkrisesenterforbund.no har oversikt over krisesentre i Norge
www.politi.no eller telefon 02800
www.bufetat.no har oversikt over familievernkontorene i Norge
www.voldsoffer.no/telefon 22 16 40 00
www.llh.no/telefon 23 10 39 39
www.utsattmann.no er et nettsted for menn utsatt for seksuelle overgrep
www.reform.no driver Mannstelefonen, en krise- og rådgivningstelefon for menn – 22 34 09 50.

Les mer direkte her: http://www.klikk.no/helse/dinkropp/samliv/article813105.ece

torsdag 23. august 2012Historien er naken, ærlig og forteller om veien til frihet.
Boken kommer ut før jul i bokhandel, men kan bestilles av meg nå.
Kvinnen er allerede bestilt av terapeuter og rådgivere innen familievern.
Nå er ikke boken beregnet som faglitteratur, den er en roman om hva som hendte meg.
Min intensjon med å skrive denne fortellingen er å belyse, ikke belære.
Etter at det ble kjent at boken -Kvinnen- kommer ut har jeg merket en del pågang av venneforespørsler fra menn på facebook. Jeg er ikke forundret.
Det at jeg har skrevet en bok om kvinner som misshandler menn har ingenting med kvinnehat å gjøre.
Vi har bare truffet feil kvinne.


Jeg tar gjerne imot synspunkter fra både kvinner og menn på dette tema, enten her eller på privat mail.
Kanskje mener du noe om dette tema, har noe og fortelle?


lørdag 7. juli 2012

      

Etter de undersøkelser jeg har gjort er dette den første boken som kommer ut av en Norsk forfatter som beskriver hvordan det er å være mann og bli kuet av en kvinne i romanform, altså ikke en fagbok, men den tar støtte i faglitteraturen og hva den viser til.


Hvorfor forteller ikke menn om overgrep?

Sikkert fordi dette er tabu, men det er da ikke flaut og fortelle om at man har bodd sammen med noen som ikke kan styre sitt eget sinne eller ta kontroll på seg selv? 
Mange kan komme i en sånn situasjon og da er åpenhet viktig så flere finner veien ut.

I Sverige har det kommet ut 2 bøker, de er beskrevet nederst på siden.

Du finner også mange linker til steder som omhandler tema.


"Jeg viste ikke da at jeg selv utsatte meg for noe som skulle straffe meg på en slik måte at jeg aldri vil glemme. Spor og arr i sjelen som aldri vil leges, en smerte som aldri vil forlate meg, som jeg må bære med meg for hver dag jeg lever og som for alltid vil prege mitt forhold til det andre kjønn."
---------------------------------------

Nytt utdrag fra boken.

Dagen etter var hun fortsatt sur og nå kom beskyldningen om at jeg hørte altfor mye på radio! For mye på radio? Hva var nå dette, tenkte jeg og smilte. Det måtte være en dårlig spøk fra hennes side, en form for nå-skal-jeg-ta-igjen-med-deg-greie. Radioen hadde jo mer eller mindre stått på hele det året vi hadde vært sammen, så jeg spurte henne forsiktig smilende om det å høre på radio var farlig.
Eksplosjonen kom like brått og kraftig som dagen før, og jeg var like uforberedt. Trykkbølgen sendte meg rett ned på en kjøkkenstol. Hun fortsatte i samme stil og lirte av seg en skyllebøtte som jeg ikke fikk med meg innholdet av, før hun kom til den avsluttende setningen: Jeg var fullstendig ubrukelig, hun irriterte seg over meg og jeg kunne bare flytte ut av hennes hus for godt. Hennes hus? Ja vel. Den var ny. Nå var visst huset hennes, mens hun for en stund siden hadde sagt vårt.
Denne dagen ble et slags vendepunkt i vårt forhold. Fra nå av, var alt hennes. Jeg minnet henne på ordene hun hadde hvisket meg i øret når vi kom, men da bare gikk hun og lot meg stå igjen. Hun nedverdiget seg ikke engang til å komme med et svar til min kommentar, så selvfølgelig var hennes påstand. Og så selvfølgelig var det at jeg ikke hadde noe jeg skulle ha sagt.
Hun visste godt at jeg ikke hadde noe sted å flytte til, så hun hadde makta ene og alene. Brått gikk det opp for meg at hun hadde tatt sin dominerende side ut fra soverommet. Hennes usynlige håndjern hadde nettopp effektivt klappet sammen om mine håndledd. Det var bare pisken som manglet, men ordene hun kastet ut var verbale piskeslag.


onsdag 4. juli 2012


Om historien kan jeg i grove trekk fortelle at den handler om to mennesker i et forhold hvor det etter hvert utvikler seg til det unaturlige. Etter hvert blir det unaturlige naturlig.
Begjær, makt, seksualitet, vold. og overflate er vel stikkord.
2 mennesker, forskjellig grunnlag og syn på ting.
De flytter til de dype Svenske skoger og der ute begynner en kronglet vei mot slutten som ender i en bygd på Østlandet 4 år etter deres første møte.
Jeg forsøker å beskrive og legge vekt på hvordan ting kan utvikle seg helt motsatt av forutsetningene for 2 mennesker midt i livet, frustrasjonen og tanker om partner som etter hvert ble en fiende.
Det er det psykiske som kanskje er fremtredende, men også en helt uforståelig fysisk nærhet.
Hvordan ting kan skje i et forhold hvor alt er pakket inn i en ”fasade”
Det handler om en evig maktkamp, men også dyp hengivenhet, blindhet.


Jeg skriver om et tema som er litt tabubelagt. Vi har alle hørt om kvinner som er kuet av menn.
Denne boken beskriver en kvinne som kuer sin mann. Historien er sann og selvopplevd.


Testleser-anmeldelser under herAnne Tidemansen (https://www.facebook.com/profile.php?id=866485374)
Skriver dette:


Hallo Vidar.

Da kommer tilbakemeldingen min på manuset KVINNEN.
Som tidligere skrevet var dette ett manus jeg nesten ikke klarte og legge fra meg.Man ble hele tiden dradd videre i fortellingen, og når man tenkte at "det kan ikke bli verre enn dette",så ble det jammen verre.Med det mener jeg at mange av de tingene KVINNEN sa og gjorde mot denne mannen var virkelig ille, og så eskalerte det hele tiden til det negative.

Underveis fikk jeg stor lyst til og ta tak i denne mannen, riste han våken og si "Hør her--ser du ikke hva hun gjør med deg.Kom deg vekk,unna,langt unna".
Det skumle er at det nok slett ikke er tafatte og underdanige personer som blir utsatt for dette men høyst oppegående mennesker med egne meninger .Er vel kanskje det som trigger mest til de som ønsker og psyke ned og styre personer.Det blir neppe gøy med noen som alt for lett lar seg forme.Tror de føler seier for hvert steg de ser partneren underkaster seg situasjonen.

Beskrivelsen av hva mannen kjente fysisk i ulike situasjoner er veldig godt skrevet.Kvalmen da han satt ved kjøkkenbordet og hørte knirken i trappetrinnene.Usikkerheten men tenningen på det seksuelle som for han var fremmed men pirrende at hun ville dele med han,oppgittheten og lysten til og tale henne i mot samtidig som sperren var der fordi han visste konsekvensene av det.
Man blir en trykk-koker som aldri slipper ut noe damp og vi vet at før eller senere vil det da eksplodere---i form av raseri eller sammenbrudd.

Dette er en bok som jeg tror vil snakke like mye til menn som kvinner.Det vanligste er at menn er de som vanligvis har rollen som KVINNEN i denne boken har.Man snakker ikke høyt om at mange menn lever med slike KVINNER.Kanskje mannen føler seg veik som blir utsatt for dette?
Håper virkelig at denne kommer ut til salg så mange kan se at de ikke er alene,gjenkjenner og kanskje får en del a-ha -opplevelser.

Terningkast 6 kan tatoveres hvorhen det måtte ønskes for denne forfatteren.
Lykke,lykke til og jeg blir av de første som løper til bokutsalget.Vil ha denne innbundet og i bokhylla :-)

MVH. leser på kvinnesiden som fasineres av menneskesinnet,litt saftig språk og direkte beskrivelser av situasjonen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA:
Flere menn på krisesentre
Det siste året har det vært en drastisk økning i antall menn på krisesentrene her i landet.

- Bare toppen av isfjellet, sier daglig leder i Norsk Krisesenterforbund Wenche Holmberg Nielsen.

- Jeg tror vi bare ser begynnelsen. Det er helt opplagt at det er et stort behov der ute. Flere - også vi som jobber med dette daglig - trodde vold i nære relasjoner var et rent kvinneproblem, og var skeptiske til å få menn inn i krisesentrene. Det har nå vist seg at dette er et problem uavhengig av kjønn og alder, sier Nielsen.

Større tabu
I 2011 var det nærmere 80 menn som var innom dagsentrene eller bodde på krisesentrene over tid. Dette skiller seg skarpt fra 2009, hvor det kun var ni menn innom i løpet av hele året. Økningen henger trolig sammen med krisesenterloven som trådte i kraft i 2010, hvor kommunene ble pålagt å tilby menn et likeverdig tilbud ved krisesentrene.

- Det er nok et enda større tabu for menn enn for kvinner å oppsøke krisesentre, fordi dette for mange ikke er forenlige med den stereotypiske mannsrollen, mener Nielsen.

Totalt oppgir 80 prosent av både menn og kvinner at de opplever psykisk vold i nære relasjoner, mot 65 prosent som oppgir at de opplever psykisk vold. Nielsen forteller at menn erfaringsmessig kommer oftest til krisesentrene på grunn av psykisk vold, men hun understreker at fysisk vold mot menn er mer utbredt enn mange tror.

- Når man hører om en mann som er offer for fysisk vold tenker mange: «Hvorfor tar han ikke bare igjen?», men det blir akkurat det samme som å spørre en kvinne «Hvorfor drar du ikke bare fra ham?». Vi ser at menn og kvinner er offer for den samme nedbrytingen av selvfølelsen og danner samme type reaksjonsmønster, sier Nielsen.

Ikke et kjønnsspørsmål
Den svenske forfatteren og foredragsholderen Glenn Forrestgate (45) ble utsatt for psykisk og fysisk vold av sin samboer i flere år og er en av de få som har vært åpen om situasjonen. I 2010 utga han boken «När mardrömmen ble sann». Forrestgates budskap er at bruken av fysisk og psykisk vold ikke er forbeholdt menn.

- Det finnes manipulerende mennesker overalt, dette har ikke noe å gjøre med hvilket kjønn man er.

Det som gjør at slik undertrykking av menn er mindre synlig er at det fremdeles er såpass tabubelagt. Det er ikke er «mannlig» å innrømme at man blir undertrykt av en kvinne, sier Forrestgate.

Forrestgate har i sin bok beskrevet hvordan den tidligere kjæresten mishandlet ham fysisk med slag og spark, og han problematiserer tanken om at menn bare kan slå tilbake. Han mener Norge er kommet mye lenger enn Sverige når det gjelder åpenhet, og mener politikken legger større vekt på å få problemet fram i lyset enn tilfellet er i Sverige.

- Dette handler om likestilling, sier Forrestgate.


http://www.ba.no/nyheter/irix/article6139012.ece

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nå er det ofte slik at bare vi ikke liker et menneskes adferd eller handlemåter kaller vi han/henne for psykopat. Ordet psykopat kan fort bli "utslitt" og vi kan dele det opp i mange undergrupper.
Hvilke grupper finner du på denne linken: http://www.vuxnaochpsykiskhalsa.se/file/helena-bingham.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Anbefalinger:

När mardrömmen blev sann: (Glenn Forrestgate)

http://www.pellebilling.se/2010/02/recension-nar-mardrommen-blev-sann-glenn-forrestgate/


Gi aldri opp:  (Michael Alonzo)

Annen Fagliteratur:


Seminar om menn utsatt for voldReform har over flere år hatt samtaletilbud til menn utsatt for vold. Over 200 utsatte menn har benyttet seg av tilbudet. I tillegg har vi hatt telefonsamtaler med langt flere. Dette har gitt oss kompetanse og erfaring på hvilke behov voldsutsatte menn har og hvordan møte dem. Innføring av krisesenterloven medførte at flere andre aktører fikk behov for kunnskap om vold mot menn i nære relasjoner og hvordan hjelpe dem. Reform utviklet da et seminar om voldsutsatte menn der innholdet er hentet både fra forskning om vold i nære relasjoner og fra våre erfaringer fra samtaletilbudet.

Les mer på linken under her:


http://reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Aseminar-om-menn-utsatt-for-vold&catid=4&Itemid=97http://www.narcissism.se/statistik 
Romaner  
High Conflict Institute
Böcker på engelska
 Se även...
..och fler på Amazon.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psykopatens grep: (Inger Wesche)
Det finnes mange hverdagspsykopater rundt oss. Dette er en bok til hjelp og støtte for deres ofre.
"Psykopatens grep" skiller seg fra tidligere bøker om psykopati ved at den fokuserer på ofrene. I tillegg til å belyse selve problemet, er den ment å skulle være en selvhjelpsbok som gir konkrete råd om hvordan man kan komme seg ut av grepet. Den tar dessuten opp barnas situasjon og konsekvensene for dem.
Boken er nyttig også for andre som vil vite mer om psykopatisk atferd og hvordan den kan ramme familier og arbeidsliv.


http://www.aschehoug.no/katalog?productId=36152464 


Du kan også høre på podcast program 241. 16/8-12 Inger Wesche her: 
http://itunes.apple.com/
no/podcast/id417932648

itunes.apple.com
Preview and download the podcast NRK P2 – Ekko - et aktuelt samfunnsprogram on iTunes. Read episode descriptions and customer reviews.Mer om boken Kvinnen finner du her: https://www.facebook.com/VidarGolden